خدمات عمومیدامون سرويس
مدير عامل: اصغر حاتم مدير اجرايي: امید بیگی
نماينده انحصارى سيستمهاى تهويه ميتسويشى الکتريک و ژکيج وسيستمهاى گرمايشى بودروس آلمان و اسژليت هاى مک کوى آمريکا در ايران .
تنها فروشنده و اجرا کننده سيستمهاى گرمايشى با راندمان بالا و مصرف انرژى ژايين در ايران .
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱ ۲۷۶۶۸ فاکس: ۰۲۱-۲۲۳۵۷۴۱۰ موبايل: ۰۹۱۲۲۲۷۴۹۰۸
کدپستي: 1997746454                   
ايميل: o.beygi@damonservice.com وب سايت: www.damonservice.com
آدرس: سعادت آباد ميدان فرهنگ ساختمان سهند طبقه ۴ واحد ۱۰پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت