خدمات عمومیشرکت حمل ونقل آریا
مدير عامل: رمضانزاده مدير اجرايي: طاهری
شرکت حمل ونقل آریا بابیش از نیم قرن تجربه در عرصه حمل کالا از مبدا تهران به کلیه شهرهای ایران تحت پوشش بیمه تکمیلی باحداقل کرایه ممکن
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۳۳۳۹۸۹۶۴ فاکس: ۰۲۱۳۳۳۹۸۹۶۵ موبايل: ۰۹۱۲۳۰۸۱۵۴۴
کدپستي: 17746/83181                   
ايميل: وب سايت: ali30815@yahoo.com
آدرس: پایانه حمل نقل استان تهران
آدرس: دفتر مرکزی .تهراندوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت