خدمات عمومیشرکت پارس محيط پالا
مدير عامل: على محمد مرادى                   
طراحى مشاوره و اجراى سيستمهاى تصفيه آب و فاضلاب ساخت ژکيج هاى تصفى فاضلاب ساخت آشغالگير ها چربيگير ها سپتيک کلرزنها
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۷۱۳۳۰۰-۰۲۶۱ فاکس: ۴۷۱۳۳۰۰-۰۲۶۱ موبايل: ۰۹۳۵۶۰۵۸۵۵۲
کدپستي:                   
ايميل: pars.mohit@yahoo.com وب سايت: www.pars-mco.com
آدرس: کرج کمال شهر خ اما خمينى روبروى ميلاد۱۱ ساختمان چلسى ط ۳سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت