خدمات عمومیخدمات ساختمانی و مصالح
مدير عامل: مجید فارسیان                   
ارايه کليه خدمات و وسايل ساختمانى
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۲۱۶۶۵۶۳۵۴۰ فاکس: ۰۲۱۶۶۵۶۳۸۹۷ موبايل: ۰۹۱۲۴۷۷۱۱۲۱
کدپستي: 14187                   
ايميل: majid.farsian.2011@gmail.com وب سايت: -
آدرس: بلوار کشاورز-نبش جمالزاده شمالى پ ۱۲۵پنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت