خدمات عمومیآلفاسام
مدير عامل: آقاي حسين عالم زاده بغداد آباد                   
خدمات نامشخص

تلفن: 50-8313649-8829357-8823674 فاکس: موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: تهران - کريم خان - خردمند جنوبي - خ آذرشهر - پ 2 - ط 6چهار شنبه 1 آذر 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت