خدمات عمومیکارشناس فنى و فروش
مدير عامل: مهندس عليرضا ابراهيمى مدير اجرايي: حميد رضا ابراهيمى
تخصص ما گرمايش از کف
مشاورهُُ - طراحى و اجراء با ضمانت نامه بيمه ايران
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۴۹۹۳ فاکس: ۸۸۵۱۹۷۵۸ موبايل: ۰۹۱۲۳۸۸۴۹۹۳
کدپستي:                   
ايميل: ebrahimihamidreza@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران-خيابان شريعتى - خ شهيد عراقىدوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت