خدمات عمومیکارشناس فنى و فروش
مدير عامل: مهندس عليرضا ابراهيمى مدير اجرايي: حميد رضا ابراهيمى
تخصص ما گرمايش از کف
مشاورهُُ - طراحى و اجراء با ضمانت نامه بيمه ايران
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۲۳۸۸۴۹۹۳ فاکس: ۸۸۵۱۹۷۵۸ موبايل: ۰۹۱۲۳۸۸۴۹۹۳
کدپستي:                   
ايميل: ebrahimihamidreza@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران-خيابان شريعتى - خ شهيد عراقىسه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت