خدمات عمومیشرکت برازین
مدير عامل: مسعود حجازی مدير اجرايي: قاسم نصر
بازرگانی-تجاری ،واردات و صادرات و تامین مصاح ،مواد، کالای ساختمانی
خدمات نامشخص

تلفن: ۶۶۴۶۵۴۷۳ فاکس: ۶۶۴۰۳۷۸۸ موبايل: ۰۹۱۲۳۷۱۹۳۴۰
کدپستي:                   
ايميل: barazin.kish.co@gmail.com وب سايت:
آدرس: خيابان وليعصر- خيابان بزرگمهر- ساختمان بزرگمهر- واحد ۲۰۴ جنوبىپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت