خدمات عمومیمسكن مدرن
مدير عامل: مهدي تاج فرد                   
مشاوره و طرح در فن آوري نوين ساختمان و ارائه دهنده راهكارهاي بهينه سازي مصرف انرژي
خدمات نامشخص

تلفن: 77626017-9 فاکس: 77623629 موبايل: 09126476303
کدپستي:                   
ايميل: support@maskanemodern.com وب سايت: www.maskanemodern.com
آدرس: تهران-خ شريعتي-سه راه طالقاني- خ خواجه نصير-پ280یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت