خدمات عمومیکاشى و سراميک دلدل
مدير عامل: محمد رضا دلدل                   
فروش کاشى و سراميک به تمام نقاط کشور زير قيمت کارخانه کار با تمامى کارخانه هاى کاشى يزد.فروش چينى بهداشتى با کيفيت عالى باقيمتى فوق العاده
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۳۵۱۶۲۵۲۴۹۴ فاکس: ۰۳۵۱۶۲۵۲۴۹۴ موبايل: ۰۹۱۳۱۵۶۴۲۵۰
کدپستي:                   
ايميل: reza_deldelzade@yahoo.com وب سايت:
آدرس: يزد - خيابان مهدىپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت