خدمات عمومیشرکت حاشیه بنفش پرتو
مدير عامل: کامران کتگری                   
برش با دقت بالا توسط لیزر روی صفحات فلزی
آهن تا ۱۵ میلیمتر
استیل تا ۶ میلیمتر
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۶۸۲۳۱۲۱ فاکس: موبايل: ۰۹۱۲۲۰۳۳۶۴۴
کدپستي:                   
ايميل: وب سايت: www.purpleedgeco.com
آدرس: شهر قدس - بلوار امامزاده - گلبرگ جنوبی - مجتمع صنعتی گلبرگ پلاک ۳۴سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت