خدمات عمومیبولت کمپانی
مدير عامل: داعی زاده مدير اجرايي: امیر الهیاری
تولید و تامین انواع پیچ-مهره -واشر
ساخت انواع پیچ های خاص
خدمات نامشخص

تلفن: 55430322 فاکس: 55430323 موبايل:
کدپستي:                   
ايميل: INFO@BOLTCOMPANY.ASIA وب سايت: WWW.BOLTCOMPANY.ASIA
آدرس: میدان قزوین - خ غفاری - پاساژ الزهرا - واحد 51دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت