خدمات عمومیگروه تبلیغاتی کاما
مدير عامل: مهدی ترشیزی                   
طراحی وچاپ کاتالوگ،بروشور،تراکت،اوراق اداری و...
خدمات نامشخص

تلفن: 88795308 فاکس: 88347830 موبايل: 09123394741
کدپستي:                   
ايميل: info@kamaads.com وب سايت: www.kamaads.com
آدرس: خ تخت طاووس،بین سنایی وقائم مقام،شماره356،واحد13شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت