خدمات عمومیپرشین صنعت
مدير عامل: محسن امیدی                   
تهیه وتوزیع ملزومات برق صنعتی -روشنایی- ابزار دقیق-اتوماسیون-سیم و کابل -چراغ های خیابانی وپارکی با پلیت خورشیدیو......
خدمات نامشخص

تلفن: 33994911 فاکس: 33984379 موبايل: 09122159003
کدپستي: 1144816378                   
ايميل: INFO@PERSIANSANATCO.COM وب سايت: www.persiansanatco.com
آدرس: پاساژ 110-طبقه سوم-لاین سوم-پلاک 65شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت