خدمات عمومیبلوک سبک
مدير عامل: بابک اسکندری                   
بلوک سبک گازی بدون اتوکلاو
ابعاد 10*21*50 - 15*21*50
برای دیوارهای خارجی و داخلی
دارای شرایط مبحث 18 و 19
مطابق استاندارد

تحویل درب کارخانه با بارگیری 80000 تومان به ازای هر متر مکعب
خدمات نامشخص

تلفن: 04824225912 فاکس: 04824224444 موبايل: 09141820138
کدپستي: 5981814647                   
ايميل: blockeskan@gmail.com وب سايت:
آدرس: شاهین دژ - شهرک صنعتییکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت