خدمات عمومیکالای ساختمانی علی مددی
مدير عامل: مصطفی علی مددی                   
ارائه دهنده مصالح سبک ساختمانى مانند بلوکهاى سبک پوميس -تيرچه- فوم -سازه هاى فلزى -عرشه هاى فلزي
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۲۳۶۰۵۶۰۷ فاکس: ۰۲۶۳۲۷۱۹۱۱۸ موبايل: ۰۹۱۲۸۵۹۰۹۱۴
کدپستي:                   
ايميل: madadi.manage@gmail.com وب سايت:
آدرس: البرز-خ ذوب اهن -ک شهيد منتظرى-پ ۴۴شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت