خدمات عمومیپویش معماری
مدير عامل: مجید ایزدپناه مدير اجرايي: رضا ایزدپناه
ارائه خدمات مشاور در زمینه های:
معماری
شهرسازی
معماری داخلی
طراحی فضای سبز
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۳۸۵۶۲ فاکس: ۸۸۳۸۵۶۳ موبايل: ۰۹۱۲۴۶۰۷۴۳۱
کدپستي: 9178195615                   
ايميل: pouyesh.memari@gmail.com وب سايت: http://www.pouyeshco.ir
آدرس: مشهد- هاشميه ۷۵- پلاک ۳۲
آدرس: مشهد- بلوتر شهيد صارمى- بين ۲۳ و ۲۵ - پلاک ۱۴۹شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت