خدمات عمومیشرکت دلتا
مدير عامل: محسن سلمانی                   
واردات ، فروش و تعمیرات انواع تجهیزات نقشه برداری ، متر های لیزری، تراز لیزری، انواع GPS های دستی و ایستگاهی
خدمات نامشخص

تلفن: ۸۸۰۰۶۰۵۰ فاکس: ۸۸۰۱۵۰۳۵ موبايل: ۰۹۱۲۲۷۰۳۰۴۲
کدپستي:                   
ايميل: info@idnaco.com وب سايت: www.idnaco.com
آدرس: تهران فاطمى ميدان گلها بلوار گلها پلاک ۸ واحد ۹شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت