خدمات عمومیشرکت دورانديشان بازرگانى البرز
مدير عامل: آقاى اميرحسين عامرى مدير اجرايي: خانم مرضيه بخشى
شرکت دورانديشان بازرگانى البرز توانايى تامين انواع مختلف کاشى سراميک با کيفيتها و طرح ها و قيمتهاى متنوع از کارخانجات اصفهان و يزد را دارد.
خدمات نامشخص

تلفن: ۲۲۶۱۷۴۵-۰۳۱۱ فاکس: ۲۲۶۴۹۹۶-۰۳۱۱ موبايل: ۰۹۳۸۳۶۱۰۷۹۵
کدپستي: 8155914638                   
ايميل: Alborz1391@yahoo.com وب سايت: www.dba-co.ir
آدرس: اصفهان-خيابان ولى عصر-مجتمع تجارى ادارى وليعصر-طبقه اول-واحد ۱۰۲-شرکت دورانديشان بازرگانى البرزپنجشنبه 24 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت