خدمات عمومیفروش مصالح ساختماتی
مدير عامل:                   
مصالح ساختمانی پیرامید
ارایه کلیه مصالح ساختمانی به صورت کلی و جزیی

عاملیت سیمان فیروزکوه

عاملیت سفال سازمایه

عاملیت آجرنما نیک

نماینده بلوک سبک و پوکه معدنی لیکا تهران

نماینده پودر سنگ جوشقان و تهران

نماینده انواع گچ
خدمات نامشخص

تلفن: 26420861 فاکس: 22255923 موبايل: 09123034609
کدپستي:                   
ايميل: pyramid.co.material@gmail.com وب سايت: www.mcpyramid.com
آدرس: الهیه-ماهرو-میدان سنگی-پلاک 4یکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت