خدمات عمومیپترو صنعت گاز قوچان
مدير عامل: مسعود ایزانلو مدير اجرايي: مسعود ایزانلو
گازرسانى - خط انتقال -
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۵۱۱۲۵۹۳۲۵۹ فاکس: ۲۵۹۳۲۵۹ موبايل: ۰۹۱۵۳۵۹۷۱۲۶
کدپستي:                   
ايميل: petrosanaat@yahoo وب سايت:
آدرس: مشهد . شهرک شهيد قدوسى بلوک ۹ پلاک ۱۶سه شنبه 3 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت