خدمات عمومیبازرگانی ذنوبی
مدير عامل: محمد ابراهیم ذنوبی                   
نمایندگی پخش کارخانجات آپادانا سرام، یونیورسال، ستینا، سرام نگار و الوند برند مایسا
خدمات نامشخص

تلفن: 03112676774 فاکس: 03112676798 موبايل: 09133720827
کدپستي: 8154865774                   
ايميل: mohamad.zonobi@yahoo.com وب سايت:
آدرس: خیابان بزرگمهر-خیابان هشت بهشت غربی-ساختمان آفاق-طبقه سومشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت