خدمات عمومیطرح و کاوش صنعت تبرید گویا
مدير عامل: علی اکبر چای باشی                   
طراحی سه بعدی موتورخانه ؛اجرا
سرویس و خدمات نگهداری و تعمیرات سیستم های برودتی و حرارتی
خدمات نامشخص

تلفن: 0511-8457480 فاکس: موبايل: 09124278872
کدپستي:                   
ايميل: info@tkst.ir وب سايت: www.tkst.ir
آدرس: مشهد کوهسنگی کوهسنگی 24 بن بست لاله پلاک 16 واحد 1سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت