خدمات عمومیپخش صدرا
مدير عامل: جواد کاردان                   
پخش رنگهاى ساختمانى استاندارد
روغنى
ضد زنگ و رنگ سوله
رنگهاى پلاستيک
خدمات نامشخص

تلفن: ۴۱-۳۳۲۸۴۰۴۰ فاکس: ۳۳۲۸۶۸۰۱ موبايل:
کدپستي:                   
آدرس: شهرک صنعتى خاورانیکشنبه 27 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت