خدمات عمومیاجاره جرثقیل
مدير عامل: مدير اجرايي: احمدرضاعبدالرضازاده
اجاره جرثقیل از 5 تا 800 تن تعمیر و نگهداری انواع جرثقیل
خدمات نامشخص

تلفن: 09131358216 فاکس: موبايل: 0913135826
کدپستي: 8481757711                   
ايميل: ahmadreza_rezazade_58@yahoo.co وب سايت:
آدرس: مبارکهشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت