خدمات عمومیتبلیغات
مدير عامل: گلی جوادی                   
تبلیغات اختصاصی برای صنعت ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: 02144245967 فاکس: موبايل: 09122703055
کدپستي: 1454816794                   
ايميل: sharif1383@gmail.com وب سايت:
آدرس: تهران ستارخان خ رحیمی اصل کوچه یکم پ یک واحد دوشنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت