خدمات عمومیفنی مهندسی افرند نیرو
مدير عامل: محمدحسین طرفدرار مدير اجرايي: رضا طاهری
طراحی واجرای برق واتوماسیون اتواع پروژه های بیمارستانی هتل برجهای ساختمانی دانشگاه کارخانجات وغیره............................
خدمات نامشخص

تلفن: 66436575 فاکس: 66436575 موبايل: 09128364495
کدپستي:                   
ايميل: tarafdar_m60@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تهران خیابان کارگر شمالی خیابان نصرت پلاک1سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت