خدمات عمومیشرکت روآب سدید
مدير عامل: امین حمیدی                   
کلیه کارهای پیمانکاری ابنیه سد راه همچنین کارهای مدیریت پیمان ساختمان
خدمات نامشخص

تلفن: ۰۹۱۴۴۱۹۷۷۰۵ فاکس: موبايل: ۰۹۱۴۴۱۹۷۷۰۵
کدپستي: 5138916911                   
ايميل: roabsadid@yahoo.com وب سايت:
آدرس: تبریز خ آزادی کوی توانا سوم غربی پلاک۸۳سه شنبه 30 آبان 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت