خدمات عمومی


سياست كلي سايت
1. هدف مديريت سايت، ايجاد اطمينان نسبت به صحت مطالب عنوان شده در تمامي بخش‌هاي سايت است. با اين حال، هرگونه تضميني را از بابت درست بودن، و يا قابل اعتماد بودن مطالب مذکور از خود سلب مي‌نمايد. بديهي است که ريسک و خطر استفاده از مطالب سايت، تنها به عهده کاربران و بازديدکنندگان از سايت خواهد بود. ضمناً مديريت سايت هيچ‌گونه تضميني از بابت کيفيت، صحت و اعتبار مطالب عنوان شده در شبکه، و يا تضميني از بابت عدم امكان بروز خطا در سرويس سايت را به کاربران نداده و نخواهد داد.

2. مديريت سايت مسئول صحت اطلاعات شخصي ارايه شده توسط اعضا و يا مطالب و پيام‌هاي ارسالي آنها در بخش تالارهاي گفتگو و يا ساير قسمت‌هاي سايت نمي‌باشد. کليهي مطالب و پيام‌هاي ارسالي توسط اعضا در هر قسمت از سايت، صرفاً بيانگر نظرها و عقايد شخصي آنها بوده و لزوماً بيانگر نقطه‌نظر مديريت سايت و مسئولين آن نمي‌باشد.

3. مديريت سايت نسبت به تجديد نظر و يا کنترل تمامي مطالب و پيام‌هاي ارسالي، نه مي‌تواند و نه اقدامي را صورت خواهد داد. با اين وجود، اين حق را براي خود محفوظ مي‌دارد تا نسبت به اصلاح، جابه‌جايي، حذف و يا عدم پذيرش مطالب و پيام‌هاي ارسالي در هر زمان که صلاح بداند، با آگاه ساختن نويسنده، اقدام نمايد.

4. اين سايت هيچ‌گونه تأييدي نسبت به محتوا و مطالب سايت‌هاي ديگر که به آنها (و يا از آنها) پيوندي داده شده باشد، نداشته و مسئوليتي را از اين بابت نمي‌پذيرد. پيوندهاي مذکور تنها جهت تسريع کاربري و راحتي شما صورت گرفته و ريسک و خطر استفاده از مطالب و محتواي اين سايت‌ها تنها به عهده‌ي کاربران خواهد بود.چهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت