خدمات عمومی


ارائه دهندگان مصالح سنگي(شن وماسه) احسان پخش (1)
اريسمانراه (1)
اسوه (1)
بنياد مسکن انقلاب اسلامي اصفهان (1)
بيچگرد (1)
تعاوني 13 اصفهان (1)
تعاوني تلاش (1)
تيران فک (1)
تک شن (1)
درم (1)
دنياي شن (1)
رام شن (1)
راه و ساختمان فرهود (1)
راهوار فجر (1)
رزين شن (1)
ساحل اصفهان (1)
سپاهان کار (1)
شاهين شن (1)
شركت برهوت آريا (1)
شرکت ماسه شوئى کوهستان لوجار (1)
شن رخ (1)
شن و ماسه کاشان دره (1)
شنپاک (1)
شيراز شن (1)
صندوق قرض الحسنه امام حسين نجف آباد (1)
قسم (1)
ماساز (1)
ماسه شویی داش قوم (1)
مصالح ساختمانی (1)
مواد معدنی وشیمیای -سیلیس کریستالیزه-انتراسیت-دولومیت-کربنات کلسیم- مصرف در صنایع تصویه وپالایش اب فیلترهای شنی و کربنی-شیشه سازی-کاشی وسرا (1)
موسسه اسلامي هجرت نجف آباد (1)
نيمارجان (1)
وزين راه اصفهان (1)
پارسیان ایران شرکت تولیدی سهامی خاص (1)
پاپكو مگنت (1)
پيروماسه (1)
کاشانراه (1)
گروه معدنی سنگ سا (1)
گورتينه (1)
استانداردهاي مصالح سنگي(شن وماسه) روش آزمايش استخراج كمي قير از مصالح سنگي
روش تعيين درجه متراكم
مصالح سنگي ريزدانه براي بتن
روش تعيين مقدار موادي از مصالح سنگي كه از الك 75 ميكرون ميگذرد
روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشت دانه
روش آزمايش مقاومت مصالح سنگي در مقابل عوامل جوي
روشهاي تعيين ميزان جذب آب و تاب مصالح سنگي در برابر يخبندان
روشهاي تعيين تاب گسيختگي فشاري
روش تعيين تاب فشاري مصالح سنگي
روش آزمايش دانه بندي مصالح سنگي آسفالت
روشهاي تعيين ميزان جذب آب و تاب مصالح سنگي در برابر يخبندان
ساخت كوره هاي چوب خشك كني ومصالح مربوط به آن
روش آزمايش مقاومت مصالح سنگي در مقابل عوامل جوي
روش آزمون براي تعيين سايش مصالح سنگي درشت دانه با استفاده از ماشين لوس‌آنجلس
روش تعيين مقدار موادي از مصالح سنگي كه از الك 75 ميكرون ميگذرد
مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح
آيين‌نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمان بتن‌آرمه, ق 3- ويژگيهاي مصالح و آزمايشهاي لازم
ساختمان و مصالح ساختماني ـ واژه نامه
روش تعيين درجه متراكم رويه ساخته شده از مخلوطهاي قير و مصالح سنگي
روش آزمايش استخراج كمي قير از مخلوط مصالح سنگي و نيز روسازي جاده
روش آزمايش تعيين مقدار هم‌ارز ماسه براي خاكها و مصالح ريز دانه
روش آزمايش دانه‌بندي مصالح سنگي آسفالت بعد از جدا كردن قير


دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت