خدمات عمومی


ارائه دهندگان كانال هوا و دريچه هوا آتبين (1)
آرين آروين (1)
انتقال هوا سخاوت (1)
تكنو فريكو (1)
تهويه سازان صنعت كار (1)
تهويه سيس (1)
تهويه كاران مهر جوان (1)
تهویه صنعت کاران (1)
توحيد (1)
توليدى وصنعتى آرين آروين (1)
تکنوفريگو (1)
حائل(وابسته به گروه صنعتي شاهرخي) (1)
دكت (1)
رائين هورداد (1)
ساراوان (1)
ساراول (1)
شرکت مهندسى بازرگانى امرتات صنعتگران تکين (1)
شرکت مهندسى بازرگانى امرتات صنعتگران تکين (1)
فرم دما (1)
كارخانه شعله (1)
كارخانه صنعتي راسل (1)
مهر ماهان‌پاد (1)
موسسه فنى شاهرخى (1)
موسسه فني ايران شوفاژ (1)
موسسه فني شاهرخي (2)
موسسه فنی سرشاری (1)
نسيم گستر (1)
نيما (1)
نکو بهينه ماشين (1)
پارس هواران (1)
پرتو آبگردان (1)
پرتو پارس شرق (1)
کاخانه صنعتى راسل (1)
کارخانه دکت (1)
کارخانه شعله (1)
کارخانه صنعتي رحمتي (1)
کوهساران (1)
استانداردهاي كانال هوا و دريچه هوا روش آزمون نفوذپذيري دريچه‌هاي فولادي پيش ساخته ساختمان
درها و پنجره ها ـ پنجره هاي دريچه دار ـ نفوذ پذيري در برابر جريان هوا ـ روش آزمون
دريچه هاي آلومينيومي براي سقف- ويژگي¬ها و روش¬هاي آزمون
توزيع هوا، هدايت و پخش هوا - روشهاي آزمون آيروديناميكي جعبه هاي تك كانالي يا دو كانالي، واحدهاي تك كانالي و جعبه هاي القايي ثابت و متغير براي
توزيع هوا، هدايت و پخش هوا - تعيين مقررات روشهاي اندازه گيري مقدارگذرهوا دريك كانال توزيع و هدايت هوا


شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت