خدمات عمومی


ارائه دهندگان انواع لوله فولادي سياه و گالوانيزه آرين بسپارزنده رود (1)
انتقال بهينه سيالات(ايزوپايپ) (1)
اپوپايپ اينترناشنال كيش (1)
كارخانجات نورد پروفيل ساوه (1)
كارخانجاد نورد و پروفيل ساوه (1)
گروه صنعتى دژ (1)
استانداردهاي انواع لوله فولادي سياه و گالوانيزه لوله‌هاي فولادي و لوازم مربوط به آنها براي تاسيسات الكتريكي
لوله‌هاي فولادي گاز مورد استفاده در شبكه‌هاي گازرساني شهري
لوله‌ها و اتصالات لوله‌اي شكل فولادي مورد مصرف در آبرساني - ويژگيها و روشهاي آزمون
لوله فولادي عمل آمده و آهني عمل آمده
قطر خارجي لوله‌هاي فولادي
ضخامت لوله هاي فولادي


شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت