خدمات عمومی


ارائه دهندگان ترانسفورماتورها آرم (1)
ايران ترانسفور (1)
ايرايي (1)
تابان صنعت (1)
ترانس رفاه (1)
تعميرگاه حسينعلي صابري (1)
توليدي ترانس خراسان (1)
توليدي صنعتي همدان تراش (1)
دوازده بهمن (1)
رايان الکتريک (1)
روشنگر (1)
شب فروز (1)
فاراتل (1)
فارس ترانس ايران (1)
فني و مهندسي رعد مه شکن (1)
فيطتد (1)
لت (1)
مگ الکتريک (1)
وازگن (1)
پيشرانه (1)
کيان الکتريک (1)
گال ايران (1)
استانداردهاي ترانسفورماتورها فني ترانسفورماتورهاي جريان 5/72 كيلوولت بيروني از نوع خشك خودايستا
مشخصات فني ترانسفورماتورهاي جريان 20 و 33 كيلوولت‏
مشخصات فني ترانسفورماتورهاي ولتاژ خازني
ترانسفورماتورهاي روغني توزيع ـ مشخصات فني
ترانسفورماتورهاي جريان نوع روغني ـ مشخصات فني


شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت