خدمات عمومی


ارائه دهندگان وسايل صوتي و تصويري آرشه جام جم (1)
آوين افراز (1)
ارتباط صداي برتر (1)
استوديو البرز (1)
بازرگاني تهران نيك آوا (1)
بازرگاني جم – منطقه آزاد تجاري وصنعتي چابهار (1)
بان ايران (1)
بدر الكتريك (1)
بين المللي تهران فراژه (1)
تجارت گستر قرن21 (1)
تجارت گستر کليد هنر (1)
تضامني بازرگاني تبر مناف (1)
توليدي جام جهان نما(بلر) (1)
دنا كاست (1)
رابطه (1)
شرکت طنین پرداز آوا (1)
شهاب (1)
صنايع الكترونيك افشار (هوراند) (1)
صنايع الكترونيك افشار(هوراند) (1)
صنايع الکتريک افشار (هوراند) (1)
صنايع صنام الكترونيك (1)
صنايع طاها الكترونيك- صنايع الكترونيكي طنين بسط (1)
صوتي تصويري طنين صوت (1)
طاووس ارغنون (1)
طنين صوت (1)
عاجكوقشم (1)
عصر تلاش گران رسانه (1)
فن آوري لوح فشرده آسيا (1)
فني مهندسي هشيار نوين (1)
مشاوران بين المللي نمايشگاهي (1)
مشاوران تبلغاتي نمايشگاهي رسپينا (1)
موج نيكان (1)
همايه (1)
پارس الكترونيك (1)
پارسان قشم (1)
پاريز الكترونيك (1)
پژوهش گستر (1)
گروه توليدي جاده ابريشم (1)
گنجينه سياحت (1)
استانداردهاي وسايل صوتي و تصويري دستگاههاي سيستم صوتي قسمت يكم: كليات
دستگاههاي سيستم صوتي, ق2- شرح عبارت عمومي
دستگاههاي سيستم صوتي, ق8- وسايل تنظيم خودكار مقدار تقويت
روش اندازه‌گيري نوسانات سرعت در دستگاههاي ضبط و پخش صوت


شنبه 26 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت