خدمات عمومی


ارائه دهندگان بتن و سازه هاي بتني آتاپل (1)
آدران بتن (1)
آريا تراك ميكسر (1)
آسان ملات پارس (1)
آسفه کار (1)
آلپاين کيميا (1)
آگام بتن (1)
ابتكار شيمي البرز (1)
ارس پولاد (1)
اسکلت بتون (1)
افزودنيهاى بتن . بتن سخت ( محصول ايتاليا ) (1)
افسانه سنگي (1)
ام.ک.بتون (1)
امان بتون (1)
ايران آرمه کو (1)
ايران زند (1)
ايران سقف (1)
ايران فريمکو (1)
بتن برش (1)
بتن جاليز (1)
بتن ساختماني ايران (1)
بتن شيمي فلات قاره (1)
بتن فخر (1)
بتن و روکش هاي صنعتي (1)
بتن پاسارگاد (1)
بتن پاسارگاد (1)
بتن پژوهان ایرانیان (1)
بتن کاران (1)
بتون 110 (1)
بتون البرز (1)
بتون دال اصفهان (1)
بتون سقف (1)
بتون ميل (1)
بتون پيش فشرده ايران (1)
بتون پيشفشرده ايران (1)
بتونير (1)
بتونيران (1)
بتکوسقف (1)
بنياد بتن آذربايجان شرقي (1)
بهنام صنعت پايا (1)
بهینه پی سازه افروز (1)
بکار (1)
تراک بتون (1)
تعاوني توليدات بتوني سقف سبک فارس (1)
تقويت سازه كارا (1)
تهران بتون (1)
توسعه ابنيه بتوني ايران (1)
توسعه مسکن و بتون اصفهان (1)
توليد دستگاه بتن سبک کفى (1)
توليد کننده بچينگ ژلانت و تجهيزات دانه بندى شن و ماسه (1)
توليدات بتن اصفهان (1)
توليدات سيماني بهنام (1)
توليدات سيماني نوين (1)
توليدي بتن کاويان سپاهان (1)
جايز (1)
خانمان (1)
خانه بتون (1)
خانه سازي پيش ساخته آذربايجان (1)
خانه سفالي (1)
خونه (1)
ديسمان (1)
ديسمان (1)
دیسمان (1)
رنگ چى شيمى (1)
ساختماني و صنعتي گرانيت (1)
سازه هاي بتني کاشانه سازان (1)
سازه هاي خشک ايران (1)
سامان بتن کرج (1)
سبك سازه باير ايرانيان (1)
سفالسازان (1)
سپ (1)
سپاپانل ايران (1)
شايا شيمي (1)
شركت مازون دژ (1)
شرکت APSE (1)
شرکت آرتا بتون (1)
شرکت وند شيمي ساختمان (1)
شرکت کمال صنعت (1)
شهر آذين (1)
شهر بتن (1)
شهرسازان اصفهان (1)
صنايع بتنى سالم کار (1)
صنايع ساختماني پوزولان پوشش (1)
طينا بتن (1)
عاليکار (1)
عمران بتن (1)
فبا بتن (ايران فبا) (1)
فرآورده هاي ساختماني (سهامي خاص) (1)
فرآورده‌هاي بتني شعاع شرق (1)
فربت (1)
فوم بتن آسيا (1)
فيال بتون ساره (1)
ماشين آلات نصر استان مازندران (1)
مام ميهن (1)
مجتمع کارخانجات توليدي اماميه (1)
محکم بتون (1)
مصالح بتوني اصفهان (1)
مهندسي هم آورد بتن (1)
مهیار سپاهان (1)
نويدصنعت بتن (1)
نيک و نوين- ايران روف-ميل (1)
هرمز تارا (1)
وند شيمي ساختمان (1)
پارت بتون (1)
پارس ميكسر (1)
پايا بتن جنت‌آباد (1)
پايدار (1)
پايون بناسازان (1)
پاپصيران (1)
پایه بتن (1)
پرتو بتن سمنان (1)
پری (1)
پمپاز بتون (1)
پنکو (1)
پولاد بتن (1)
پولاد فام خرز (1)
پوکه صنعتي ليکا (1)
پي بتون ايران (1)
پيش تنيده پارس (1)
چسب آزما (1)
کارخانجات بناي سبک قدس رضوي (1)
کران دژ آپادانا (1)
کرميت پارس (1)
کوثر (1)
گروه صنعتى خانى (1)
گروه پيمانكاري ارجمن كرماني (1)
گيلان شيمي (1)
استانداردهاي بتن و سازه هاي بتني آزمايشهاي بتن (ابعاد, رواداريها و كاربرد نمونه‌‌هاي آزمايش)
آيين‌نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمان بتن‌آرمه, ق 1- علايم و اختصارات
آيين‌نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمان بتن‌آرمه, ق 2- شرايط ارايه طرح و محاسبات و بازرسي عمليات اجرايي
آيين‌نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمان بتن‌آرمه, ق 3- ويژگيهاي مصالح و آزمايشهاي لازم
آيين‌نامه براي طرح و محاسبه و اجراي ساختمان بتن‌آرمه, ق 4- شرايط اجرايي
آئين كاربرد بتن و بتن آرمه
مصالح سنگي ريزدانه براي بتن و بتن مسلح
شن براي بتن و بتن مسلح
روش نمونه‌برداري از بتن تازه
تعيين رواني بتن تازه - آزمايش اسلامپ
تعيين رواني بتن تازه - درجه تراكم
بتن – روش ساخت و عمل‌آوري آزمونه‌ها در كارگاه – آيين كار
بتن تازه به روش وي. بي
روش آزمون آب انداختن بتن
آزمون وزن مخصوص، بازدهي و هواي موجود در بتن (روش وزني)
روش نمونه‌برداري از بتن تازه
روش تعيين مقاومت خمشي بتن
روش آزمون ناخالصي هاي آلي سنگدانه هاي ريز براي بتن
ويژگيهاي سنگدانه سبك براي بتن سازه اي
بتن گچي (گچ سنگي) - ويژگي‌ها
بتن – ساخت و عمل آوري آزمونههاي بتن در آزمايشگاه آيين كار
روش آزمون مواديكه براي پر كردن درزهاي قطعات بتني بكار ميرود
بتن ـ قطعه هاي ساخته شده از بتن سبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي
بتن ـ تعيين مقاومت كششي دو نيم نمودن آزمونه هاي استوانه اي ـ روش آزمون
بتن ـ مقاومت فشاري آزمونه هاي استوانه اي روش آزمون
بتن ـ بلوك ساخته شده از بتنسبك متخلخل (اتو كلاو شده ) ـ ويژگي ها
نمونه برداري و آزمايش پوزولان هاي طبيعي يا خاكستر بادي براي مصرف بعنوان يك افزودني معدني در بتن سيمان پرتلند ـ روش آزمون
مقدار سيمان پرتلند در بتن سيماني سخت شده ـ روش آزمون
ساختمان ومصالح ساختماني تراورس هاي بتني
بتن سخت شده ـ تعيين چگالي ـ روش آزمون
بتن ـ اندازه‌ گيري پتانسيل واكنش قليايي سنگ‌هاي كربناتي به عنوان سنگدانه بتن با استفاده از روش استوانه سنگي ـ روش آزمون
سنگدانه ـ سنگدانه هاي سبك مورد مصرف در بلوك هاي بتني ـ ويژگي ها
بتن – كفهاي بتني پيش ساخته – عملكرد تحت بار غير متمركز- روش آزمون
بتن – كفهاي بتني پيش ساخته – عملكرد تحت بار متمركز- روش آزمون
بتن – مواد افزودني شيميايي – روش آزمون قسمت اول: بتن و ملات شاهد
بتن تعيين مقاومت در برابر بيرون كشيده شدن در بتن سخت شده روش آزمون
بتن ساخت نمونه‌هاي استوانه‌اي و منشوري جهت تعيين مقاومت و چگالي بتن پيش آكنده در آزمايشگاه آيين كار
سنگدانه – قابليت انبساط‌پذيري به روش بررسي تغيير طول منشورهاي بتني، ناشي از واكنش سنگدانه‌ها با قليائي‌ها – روش آزمون
بتن – تعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آكنده در آزمايشگاه – روش آزمون
بتن – تعيين مقاومت فشاري ملات بتن پيش آكنده در آزمايشگاه – روش آزمون
بتن- مواد مايع محافظ غشاء ساز جهت عمل آوري بتن- ويژگي ها


دوشنبه 28 آبان 1397
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت