خدمات عمومی


تعرفه خدمات

رديف موضوع تعداد عکس 6 ماهه يک ساله خدمات جانبي توليد جداگانه اطلاعات
1 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
1 بدون هزينه بدون هزينه - بدون هزينه
2 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
همراه با 12 کالا
24 400.000 700.000 دفترکارمجازي 200.000
3 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
همراه با 25 کالا
50 700.000 1.300.000 دفترکارمجازي 500.000
4 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
همراه با 50کالا
100 1.400.00 2.500.000 دفترکارمجازي 1.200.000
5 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
همراه با تعداد نامحدود کالا
نامحدود 2.500.000 4.000.000 دفترکارمجازي 1.800.000
6 معرفي فروشگاه/کارخانه
اشخاص حقيقي/حقوقي
5 - 300.000 دفترکارمجازي -
تعرفه خدمات به ريال مي باشد.
  • نحوه ورود به نمايشگاه
    درصورتيکه اين سايت را مناسب ارزيابي نموديد در بخش 1 فرم ارسال مشخصات را تکميل و به همراه لوگو يا عکس مدير عامل و يا ارائه دهنده خدمت به آدرس info@iranstructure.com ايميل نمائيد.

  • نحوه سفارش ساير خدمات
    در صورت نياز به استفاده از بخش هاي 2 تا 6 مبلغ مورد نظر را به شماره حساب 807-810-214500 بانک سامان کد 807 به نام شرکت ايران استراکچر واريز نموده و فيش آن را يا شماره فيش را به آدرس info@iranstructure.com ايميل فرمائيد و يا با شماره تلفن 44048541 تماس حاصل نموده تا مديران بخش شرکت ايران استراکچر با مراجعه به محل فعاليت ضمن ارائه قرار داد اطلاعات مورد نظر را جهت نصب بر روي سايت دريافت نمايند.
    هزينه توليد اطلاعات و عکس لازم جهت نصب بر روي سايت به صورت جداگانه در جدول فوق آورده شده است ، در عرض 24 ساعت پس از ارسال مشخصات و يا دريافت اطلاعات ، اين اطلاعات بر روي سايت نصب خواهد گرديد.


چهار شنبه 4 بهمن 1396
صفحه اول مصالح خدمات تماس باما شرايط استفاده سياست سايت