قاسم مبينى کيا
آخرين عناوين
آرشيو پيام ها
سايت هاي ديگر

قاسم مبينى کيا
مدير عامل: مدير اجرايي:

تلفن: فاکس: موبايل: 09122303649
کدپستي: صندوق پستي:
آدرس: نارمک-دانشگاه علم وصنعت-دانشکده عمران

محصولاتاتاق گفتگويي در حال حاضر تعريف نشده است !آلبومي براي اين کاربر تعريف نشده است.
معرفي قاسم مبينى کيا

قاسم مبينى کيا
جنسيت: تاريخ تولد: چهار شنبه 1 فروردين 1358
کشور: ايران شهر: تهران
کدپستي: تلفن:
mobinikia
دريافت رزومه نمايش رزومه