مجيد مؤذنى
آخرين عناوين
آرشيو پيام ها
سايت هاي ديگر

مجيد موذنى
مدير عامل: مدير اجرايي:

تلفن: - فاکس: موبايل: 09122201590
کدپستي: - صندوق پستي:
آدرس: -

محصولاتاتاق گفتگويي در حال حاضر تعريف نشده است !آلبومي براي اين کاربر تعريف نشده است.
معرفي مجيد مؤذنى

مجيد مؤذنى
جنسيت: تاريخ تولد: یکشنبه 22 بهمن 1357
کشور: ايران شهر: تهران
کدپستي: - تلفن: -
majid_moazzeni
دريافت رزومه نمايش رزومه