محمد مهدی عباسی
آخرين عناوين
آرشيو پيام ها
سايت هاي ديگر

محمد مهدی عباسی
مدير عامل: مدير اجرايي:

تلفن: 55125773 فاکس: موبايل: 09124468557
کدپستي: - صندوق پستي:
آدرس: تهرانسر - بلوار لاله - خ صالحی

محصولاتاتاق گفتگويي در حال حاضر تعريف نشده است !آلبومي براي اين کاربر تعريف نشده است.
معرفي محمد مهدی عباسی

محمد مهدی عباسی
جنسيت: تاريخ تولد: چهار شنبه 12 شهريور 1359
کشور: ايران شهر: تهران
کدپستي: - تلفن: 55125773
en_mz_arc2006@yahoo.com - -
دريافت رزومه نمايش رزومه